Pošljite povpraševanje!

Stopite v stik z nami

NAMERA ZA PRODAJO TOVORNEGA VOZILA IN PRIKLOPNEGA VOZILA

Komunala Vitanje, javno podjetje d.o.o. namerava prodati tovorno vozilo in priklopno vozilo v nadaljevanju:

1.
Vrsta vozila: tovorno vozilo
Znamka: Kia K2500 DOUBLE CAB
Prostornina: 2476 cm3
Moč motorja: 69 kw
Številka šasije: KNESE06327K221282
Leto izdelave: 2007
Vrsta goriva: DIESEL
Število delovnih ur/prevoženi kilometri: 145158
Stanje vozila: Vozilo je nevozno, ni registrirano, ni zavarovano in je odjavljeno iz
prometa. Motor je v okvari in zagon ni možen, gre za večjo okvaro na motorju, tako da
popravilo ni rentabilno. Karoserija vozila je v izredno slabem stanju in na več mestih
zarjavela in poškodovana. Vozilo je primerno za rezervne dele.
Vozilo se prodaja po metodi videno/kupljeno. Ocenjena izhodiščna vrednost znaša
145,00 eur brez DDV.

2.
Vrsta vozila: Priklopno vozilo (traktorska kiper prikolica)
Znamka: Marpol PMJ05
Mere vozila (mm): Dolžina 400, širina 200
Število osi: 1
Številka šasije:SU9ML1PMJ16053028
Leto izdelave: 2017
Vrsta goriva: /
Število delovnih ur: /
Nosilnost: 5000 kg
K OM U N A LA V I T A N JE
JAVNO PODJETJE d.o.o
KOMUNALA VITANJE, d.o.o.
Grajski trg 6
3205 Vitanje
Tel.:03 752 50 60 GSM: 051 632-112
ID DDV: SI85712990

Stanje vozila: Priklopno vozilo je registrirano in vozno. Splošno stanje priklopnika je dobro, potrebne so le manjše barvne korekcije stranic priklopnega vozila. Priklopniku
so priložene še dodatne stranice za nadvišanje. Priklopno vozilo se prodaja po metodi videno/kupljeno. Ocenjena izhodiščna vrednost znaša 2.950,00 eur brez DDV.

 

Namera za prodajo se objavi na spletni strani Komunale Vitanje d.o.o. in spletni strani občine Vitanje, z dne 27.5.2021.

Ogled vozil je možen po predhodni najavi na tel. št.: 051-632-112
Kontaktna oseba je Peter Mauc.

Ponudba mora vsebovati podatke o ponudniku in ponudbeni ceni. Ponudba se odda v zaprti ovojnici na » Komunala Vitanje, javno podjetje d.o.o., Grajski trg 6, 3205 Vitanje – Ponudba za odkup« ali na E-naslov; info@komunala.vitanje.si. Pisna ali elektronsko poslana ponudba mora na sedež podjetja prispeti do vključno 30.6.2021 do 12 ure.

V nameri o odkupu mora kupec obvezno navesti ceno za vozilo, ki jo je pripravljen plačati, ter svoje kontaktne podatke.

V primeru, da bi ponudnik oddal ponudbo za obe vozili, to stori tako, da izpolni obrazec za vsako vozilo posebej. Na obrazcu mora biti razvidno za katero vozilo gre (vpiše zaporedno št. vozila).

Vozilo bo prodano kupcu, ki bo ponudil najvišjo ceno. V kolikor ponujene cene ne dosežejo izhodiščnih ocenjenih vrednosti se lahko prodajalec odloči, da brez obrazložitve odstopi od prodaje in ponovi javno zbiranje ponudb za prodajo.
Prodajalec bo z izbranim kupcem sklenil neposredno prodajno pogodbo.

Celotno kupnino za vozilo bo moral kupec poravnati v enkratnem znesku, najpozneje v osmih dneh od izdaje računa z nakazilom na račun prodajalca. Vse stroške v zvezi z prodajo vozila plača kupec.

Po podpisu pogodbe ter predložitvi dokazila o plačilu celotne kupnine bo prodajalec kupcu izročil vozilo v neposredno last. Kupec je dolžan vozilo prevzeti najpozneje v petih dneh od plačila kupnine.

Prodajalec bo vse, ki bodo v roku oddali namero o nakupu, obvestil o ceni za katero je vozilo prodal.

Peter Mauc, direktor

Priloga:

  • slika tovornega vozila in priklopnega vozila (traktorske prikolice)
  • obrazec; Ponudba za nakup

 

obrazec: Ponudba za nakup