Pošljite povpraševanje!

Stopite v stik z nami

O podjetju

Družba je bila ustanovljena z namenom opravljanja komunalnih in s tem
povezanih storitev za območje Občine Vitanje, ki je želela infrastrukturne
dejavnosti v čim večji meri osamosvojiti. Na osnovi sklepa občinskega
sveta se je družba preoblikovala v javno podjetje, ki je celoti v lasti
Občine Vitanje.

komunala vitanje o podjetju
Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke na +386 51 632 112. Poslovanje komunale Vitanje d.o.o. Vso poslovanje in komunikacijo s strankami prenašamo na telefonsko in elektronsko obliko. Blagajna na sedežu podjetja je do nadaljnjega zaprta. Ostala dela se izvajajo nemoteno. Podatki o podjetju: Družba KOMUNALA VITANJE, javno podjetje d.o.o. Vitanje je bila vpisana pri Okrožnem sodišču v Celju pod št. Srg 98/01118, dne 22.1.1999 in pod vložno št. 1/05729/00 kot VIT-PRO, podjetje za razvoj in urejanje okolja, d.o.o., Grajski trg 6, 3205 Vitanje. S sklepom Okrožnega sodišča v Celju z dne 28.4.2004 pa je bila vpisana sprememba firme in sicer KOMUNALA VITANJE, javno podjetje, d.o.o. Vitanje.

Zanimive povezave

Politika varstva osebnih podatkov

  1. Splošno
   Dne 25.05.2018 je začela veljati Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju: GDPR), ki prinaša nova pravila. Ker nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) še ni sprejet, veljajo strožja pravila GDPR, ki med drugim zahteva vašo izrecno, nedvoumno in konkretno privolitev za pošiljanje vabil in ostalo obveščanje.
  1. Upravljavec osebnih podatkov
   Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno z veljavno zakonodajo in GDPR, je Komunala Vitanje d.o.o., Grajski trg 6, 3205 Vitanje.
  1. Varovanje osebnih podatkov in hramba
   Komunala Vitanje d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje) v skladu z GDPR in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) zagotavlja ustrezno varovanje in zavarovanje osebnih podatkov občanov.

Vaše osebne podatke varno shranjujemo in smo v ta namen sprejeli vse varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo in nedovoljenim spreminjanjem. Vaših podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam v obsegu, ki presega zakonsko dovoljene okvire ali vaše soglasje oz. privolitev. Vaši osebni podatki se bodo hranili do vašega preklica oz. le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali. Če ni določen rok hrambe ali če poteče rok hrambe, ki je določen za hrambo osebnih podatkov, se osebni podatki blokirajo ali izbrišejo v skladu z zahtevami GDPR.

Svojo privolitev, ki ste jo podali v zvezi z uporabo ali obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko kadarkoli prekličete. V ta namen nam lahko vaš zahtevek kadarkoli pošljete na e-mail: vit-pro@siol.net, ali z navadno pošto na naslov Komunala Vitanje d.o.o., Grajski trg 6, 3205 Vitanje.

  1. Pravice posameznika
   Vsak posameznik ima pravico do preklica privolitve, pravico do vpogleda in informiranosti glede lastnih osebnih podatkov, popravka in dopolnitve, omejitve obdelave ali izbrisa osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov Komunala Vitanje d.o.o., Grajski trg 6, 3205 Vitanje ali preko elektronske pošte vit-pro@siol.net. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Posameznik pa lahko ugovor zoper obdelavo njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.
  1. Ravnanje v primeru kršitev
   V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo javno podjetje nemudoma izvedlo vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih pa bo o tem obvestila ter o tem seznanila pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji tj. Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije

Komunala Vitanje d.o.o., dne 25.5.2018

OBRAZEC – Prijava krsitve varstva osebnih podatkov – uvedba postopka pri IP
OBRAZEC – Zahteva za izbris lastnih osebnih podatkov
OBRAZEC – Zahteva za omejitev obdelave osebnih podatkov
OBRAZEC – Zahteva za popravek in dopolnitev osebnih podatkov
OBRAZEC – Zahteva za prenos osebnih podatkov
OBRAZEC – Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

Uporabne povezave

komunala vitanje kolendar o podjetju

Vloge in obrazci

Na podstrani Vloge in obrazci si lahko pogledate vloge za odpadne vode, projektne vloge, pogrebne storitve in ostale vloge.

komunala vitanje cenik

Kontakti Komunale Vitanje

Imate vprašanje ali potrebujete dodatne informacije? Stopite v stik z nami in z veseljem vam bomo pomagali! Kontaktirajte nas preko obrazca, hitro in enostavno. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času!

O podjetju Komunala Vitanje

Družba je bila ustanovljena z namenom opravljanja komunalnih in s tem povezanih storitev za območje Občine Vitanje, ki je želela infrastrukturne dejavnosti v čim večji meri osamosvojiti.

komunala vitanje kolendar vloge obrazci

Ceniki naših storitev

Na podstrani Ceniki si lahko ogledate vse cenike naših storitev.

komunala vitanje kolendar kontakt
ZAPRI