Pošljite povpraševanje!

Stopite v stik z nami

Oskrba s pitno vodo

Upravljamo z dvema vodovodnima sistemoma;

  • sistemom Vitanje z vodohramom na Tičnici ter
  • sistemom Brezen s črpališčem pri Močeniku.

Vodovoda Vitanje in Brezen oskrbujeta 294 priključkov.
Gre za ločena vodovodna sistema, vodovod Brezen
je tlačni vod s črpanjem, vodovod Vitanje pa je
gravitacijski vod. V obeh sistemih vodo kloriramo v
najmanjših možnih dozah z avtomatsko
dezinfekcijsko napravo.

Z namenom, da se zagotovi ustreznost pitne
vode in varnost oskrbe z vodo iz javnega oskrbnega
sistema Vitanje in Brezen izvajamo naloge, redno
kontrolo ter nadzor po programu HACCP.

komunala vitanje oskrba z pitno vodo
ZAPRI